1. Każdy klient klubu zobowiązany jest do:

  • Zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu
  • Przestrzegania wszelkich zaleceń i uwag instruktorów, pracowników Centrum
  • Czytania bieżących informacji i ogłoszeń oraz dostosowania się do nich
  • Zachowania porządku, czystości na terenie Centrum.

2. Klientem Klubu może zostać każda osoba pełnoletnia, jak również osoba, która     ukończyła 16 rok życia, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów, nie mająca przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestnicząca w zajęciach na własną odpowiedzialność (dotyczy ćwiczeń na siłowni).

3. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.

4. Podstawą do uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnego karnetu lub uiszczenie jednorazowej opłaty.

5. Ceny karnetów,  jednorazowych wejść i wszelkich zniżek reguluje aktualny cennik.

6. Klub wystawia paragony fiskalne oraz na żądanie klienta faktury na kwoty opłat uiszczanych za korzystanie z usług.

7. Karnet jest wydawany w dniu zawarcia umowy, na okres miesiąca z wyłączeniem karnetu na masaże, sauny oraz solarium. Karnet na w/w usługi ważny jest 6 miesięcy od daty zakupu. Karnet Body Space na 20 wejść jest ważny 2 miesiące od daty zakupu.  Należy przestrzegać ważności karnetów, te które straciły ważność nie będą honorowane.

8. Karnet ma charakter imienny i nie może być odstępowany innym osobom, jak również nie mogą z niego korzystać dwie osoby jednocześnie.

9. Klub wydaje jeden duplikat w przypadku zagubionego karnetu.  Opłata wynosi 10zł.

10. Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet.

11. Należy dokonywać wcześniejszych rezerwacji na zajęcia fitness, body space oraz sauny.

12. Rezerwacje można odwołać najpóźniej na 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć lub korzystaniem z sauny, a zajęcia poranne do godziny 19 dnia poprzedniego.

13. W przypadku rezerwacji należy przyjść do klubu 10 min. przed planowanymi zajęciami lub zabiegiem (dotyczy sauny, body space, masażu).

14. Klienci posiadający karnet, w przypadku spóźnienia przekraczającego 10 min ze względów organizacyjnych nie będą mogli uczestniczyć w zajęciach fitness.

15. Każdorazowo w zamian za kluczyk do szafki istnieje obowiązek pozostawienia w recepcji karnetu lub innego zastawu.

16. Każdy z uczestników zajęć powinien na czas treningów zamykać swoje ubrania w szafce.

17. Po treningu Klient zobowiązany jest do zwrotu kluczyka do szafki, za zagubiony lub zniszczony zostanie obciążony kosztem wymiany zamka w wysokości 30 zł.

18. Klub i instruktor nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i kontuzje powstałe na terenie obiektu.

19. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni lub na terenie centrum, klub nie ponosi odpowiedzialności.

20. Za zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia sali fitness lub sprzętu sportowego, użycie go niezgodnie z instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.

21. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków; przynoszenia alkoholu, środków odurzających i narkotyków; przychodzenia w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków oraz handlu w/w używkami.

22. Rozkład zajęć na każdy miesiąc dostępny jest w recepcji.

23. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia i planu zajęć.

24. Klub zaleca przeprowadzanie badań kontrolnych.

25. Klient Centrum ma obowiązek posiadać ubranie i obuwie treningowe na zmianę- (inne od tego, w którym przyszedł). Osoby w niezmienionym obuwiu nie będą mogły brać udziału w zajęciach. W przypadku korzystania z sauny klient ma obowiązek posiadania klapek i dwóch ręczników.

26. Istnieje możliwość wypożyczenia ręcznika – 3,50 zł/sztuka.

27. Przed rozpoczęciem cyklu treningowego należy skonsultować się z instruktorem w celu określenia indywidualnego profilu zajęć.

28. Korzystając z zajęć w Centrum należy zapoznać się ze sposobem użytkowania poszczególnych pomieszczeń klubu (siłowni, sali fitness, sauny, solarium, Body Space).

29. Zabrania się ćwiczeń w sposób zagrażający innym osobom znajdującym się w Klubie.

30. Zabrania się wykorzystywania przyrządów do ćwiczeń w sposób nieprzewidziany przez instruktorów klubu lub niezgodny z ich przeznaczeniem.

31. Podczas treningu siłowego i cardio należy korzystać z ręcznika.

32. Po ukończonym treningu, zajęciach klient ma obowiązek odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsce.

33. Saunę Fińską i Infrared uruchamia pracownik klubu, po wcześniejszej rezerwacji (wykupieniu karnetu) bądź uiszczeniu przedpłaty.

34. W saunie i pod natryskami obowiązuje nakaz noszenie klapek.

35. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy poinformować o tym instruktora przed zajęciami.

36. Wszystkie uwagi dotyczące pracy Centrum jak i również propozycje nowych form zajęć mogą być składane pisemnie w recepcji Klubu.

37. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Zespól Centrum Odnowy Biologicznej